Рекламни запалки | Печат върху запалки

Пластмасови и метални запалки с рекламна цел.Рекламни запалки с вашето лого. Сито или тампонен печат върху рекламни запалки.